لیست قیمت کوارتز

قیمت سنگ کوارتز

لیست قیمت کوارتز

از آنجایی که بسیاری از مشتریان پیش از خرید و اجرای کوارتز، به دنبال قیمت کوارتز هستند، در این بخش قصد داریم قیمت سنگ های کوارتز موجود در بازار ایران را ارائه کنیم. در این بحش قیمت سنگ کوارتز سایلستون و توتم ارائه خواهد شد.

به اطلاع همکاران و مشتریان گرامی می رساند، به دلیل نوسانات قیمت بازار، برای دریافت آخرین قیمت سنگ کوارتز برندهای مختلف و موجودی انبار، لطفا با ایران کورین تماس باشید.

 

لیست قیمت کوارتز سایلستون

قیمت سنگ کوارتز سایلستون

ردیف شرح کالا واحد قیمت شرح کالا واحد قیمت
۱

کوارتز سایلستون Alpina-White

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Luna

مترطول تماس بگیرید
۲

کوارتز سایلستون Altair

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Lusso

مترطول تماس بگیرید
۳

کوارتز سایلستون Aquatint

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Lyra

مترطول تماس بگیرید
۴

کوارتز سایلستون Arctic

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Marengo

مترطول تماس بگیرید
۵

کوارتز سایلستون Arden-Blue

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Mediterranean

مترطول تماس بگیرید
۶

کوارتز سایلستون Ariel

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Merope

مترطول تماس بگیرید
۷

کوارتز سایلستون Bamboo

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Miami-White-17

مترطول تماس بگیرید
۸

کوارتز سایلستون Bianco-Calacatta

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Minerva-Cream

مترطول تماس بگیرید
۹

کوارتز سایلستون Bianco-River

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Mont-Blanc

مترطول تماس بگیرید
۱۰

کوارتز سایلستون Black-Anubis

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Moonstone

مترطول تماس بگیرید
۱۱

کوارتز سایلستون Black-Canyon

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Mountain-Mist

مترطول تماس بگیرید
۱۲

کوارتز سایلستون Blanco-City

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Niebla

مترطول تماس بگیرید
۱۳

کوارتز سایلستون Blanco-Maple

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Noka

مترطول تماس بگیرید
۱۴

کوارتز سایلستون Blanco-Orion

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Nuit-Bleue

مترطول تماس بگیرید
۱۵

کوارتز سایلستون Blue-Sahara

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Nymbus

مترطول تماس بگیرید
۱۶

کوارتز سایلستون Calypso

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Nymbus

مترطول تماس بگیرید
۱۷

کوارتز سایلستون Capri-Limestone

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Ocean-Storm

مترطول تماس بگیرید
۱۸

کوارتز سایلستون Carbono

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Olivia

مترطول تماس بگیرید
۱۹

کوارتز سایلستون Cemento

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Pacific

مترطول تماس بگیرید
۲۰

کوارتز سایلستون Charcoal-Soapstone

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Phoenix

مترطول تماس بگیرید
۲۱

کوارتز سایلستون Chrome

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Pietra

مترطول تماس بگیرید
۲۲

کوارتز سایلستون Classic-White

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Pulsar

مترطول تماس بگیرید
۲۳

کوارتز سایلستون Coffee-Brown

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Quasar

مترطول تماس بگیرید
۲۴

کوارتز سایلستون Copper-Mist

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Red-Eros

مترطول تماس بگیرید
۲۵

کوارتز سایلستون Coral-Clay

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Riverbed

مترطول تماس بگیرید
۲۶

کوارتز سایلستون Creamstone

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Royal-Reef

مترطول تماس بگیرید
۲۷

کوارتز سایلستون Cygnus

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Santa-Fe-Brown

مترطول تماس بگیرید
۲۸

کوارتز سایلستون Daria

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Seleno

مترطول تماس بگیرید
۲۹

کوارتز سایلستون Desert-Silver

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Sienna-Ridge

مترطول تماس بگیرید
۳۰

کوارتز سایلستون Doradus

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Sierra-Madre

مترطول تماس بگیرید
۳۱

کوارتز سایلستون Dreis

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Silver-Nube

مترطول تماس بگیرید
۳۲

کوارتز سایلستون Eros-Stellar

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Snowy-Ibiza

مترطول تماس بگیرید
۳۳

کوارتز سایلستون Eternal-Calacatta-Classic

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Steel

مترطول تماس بگیرید
۳۴

کوارتز سایلستون Eternal-Emperado

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Stellar-Cream

مترطول تماس بگیرید
۳۵

کوارتز سایلستون Eternal-Marquina

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Stellar-Night

مترطول تماس بگیرید
۳۶

کوارتز سایلستون Eternal-Calacatta-Gold

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Stellar-Snow

مترطول تماس بگیرید
۳۷

کوارتز سایلستون Eternal-Marfil

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Tea-Leaf

مترطول تماس بگیرید
۳۸

کوارتز سایلستون Eternal-Pearl-Jasmin

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Tigris-Sand

مترطول تماس بگیرید
۳۹

کوارتز سایلستون Eternal-Serena

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Toffee

مترطول تماس بگیرید
۴۰

کوارتز سایلستون Eternal-Statuario

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Unsui

مترطول تماس بگیرید
۴۱

کوارتز سایلستون Forest-Snow

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Whte-Arabesque

مترطول تماس بگیرید
۴۲

کوارتز سایلستون Gedatsu

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Vortium

مترطول تماس بگیرید
۴۳

کوارتز سایلستون Grey-Expo

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون White-Diamond

مترطول تماس بگیرید
۴۴

کوارتز سایلستون Grey-Amazon

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون White-North

مترطول تماس بگیرید
۴۵

کوارتز سایلستون Haiku

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون White-Platinum

مترطول تماس بگیرید
۴۶

کوارتز سایلستون Helix

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون White-Storm

مترطول تماس بگیرید
۴۷

کوارتز سایلستون Hudson

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون White-Zeus-Extreme

مترطول تماس بگیرید
۴۸

کوارتز سایلستون Iconic-Black

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Yukon-Blanco

مترطول تماس بگیرید
۴۹

کوارتز سایلستون Iconic-White

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Zirconium

مترطول تماس بگیرید
۵۰

کوارتز سایلستون Ink

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Tebas-Black

مترطول تماس بگیرید
۵۱

کوارتز سایلستون Iron-Bark

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Tao

مترطول تماس بگیرید
۵۲

کوارتز سایلستون Iron-Ore

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Orange-Cool

مترطول تماس بگیرید
۵۳

کوارتز سایلستون Istmo

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Magenta-Energy

مترطول تماس بگیرید
۵۴

کوارتز سایلستون Kalahari

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Green-Fun

مترطول تماس بگیرید
۵۵

کوارتز سایلستون Kensho

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Lena

مترطول تماس بگیرید
۵۶

کوارتز سایلستون Kimbler-Mist

مترطول تماس بگیرید

کوارتز سایلستون Lagoon

مترطول تماس بگیرید
۵۷

کوارتز سایلستون Kona-Beige

مترطول تماس بگیرید      

 

قیمت سنگ کوارتز توتم

قیمت کوارتز توتم

ردیف شرح کالا واحد قیمت شرح کالا واحد قیمت
۱ کوارتز توتم کد ۴۲۱۸ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۱۲۰۱ مترطول تماس بگیرید
۲ کوارتز توتم کد ۴۲۱۲ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۲۳۰۰ مترطول تماس بگیرید
۳ کوارتز توتم کد ۴۱۰۱ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۲۲۰۳ مترطول تماس بگیرید
۴ کوارتز توتم کد ۴۱۰۰ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۱۲۰۹ مترطول تماس بگیرید
۵ کوارتز توتم کد ۴۲۳۳ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۱۲۰۶ مترطول تماس بگیرید
۶ کوارتز توتم کد ۴۲۳۲ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۷۱۰۰ مترطول تماس بگیرید
۷ کوارتز توتم کد ۴۲۳۱ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۱۱۰۳ مترطول تماس بگیرید
۸ کوارتز توتم کد ۴۲۱۹ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۳۹۰۶ مترطول تماس بگیرید
۹ کوارتز توتم کد ۵۹۰۱ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۳۲۰۱ مترطول تماس بگیرید
۱۰ کوارتز توتم کد ۵۶۰۰ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۶۲۳۰ مترطول تماس بگیرید
۱۱ کوارتز توتم کد ۵۳۰۰ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۶۱۰۶ مترطول تماس بگیرید
۱۲ کوارتز توتم کد ۴۲۳۶ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۴۸۰۰ مترطول تماس بگیرید
۱۳ کوارتز توتم کد ۵۹۰۳ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۴۷۰۰ مترطول تماس بگیرید
۱۴ کوارتز توتم کد ۱۲۰۵ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۶۸۰۸ مترطول تماس بگیرید
۱۵ کوارتز توتم کد ۱۲۰۴ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۶۵۱۹ مترطول تماس بگیرید
۱۶ کوارتز توتم کد ۱۲۰۳ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۶۵۰۵ مترطول تماس بگیرید
۱۷ کوارتز توتم کد ۶۳۰۰ مترطول تماس بگیرید کوارتز توتم کد ۶۸۲۶ مترطول تماس بگیرید

 

 

شرکت ایران کورین

عرضه و اجرای صفحات کورین و کوارتز