کورین ال جی (LG)

کورین الجی (LG) – رنگ ها و طرح ها

در این بخش طرح ها و رنگ های کورین الجی عرضه شده است. شما برای انتخاب صفحه کورین باید کد اعلام شده در زیر هر طرح را به ما اعلام نمایید.

لازم به ذکر است با کلیک بر روی هر تصویر، نمونه اجرا شده ی آن طرح باز شده تا شما بهتر بتوانید هر کدام از طرح ها را درک کنید و ببینید این محصول بر روی کانتر، کابینت و … به شکل اجرا خواهد شد.

کورین ال جی (کورین های مکس) کلاسیک

کورین ال جی کد

Alpine-White-S028

کورین ال جی کد

Almond-S002

کورین ال جی کد

Almond-Pearl-G008

کورین الجی کد

Allspice-Quartz

کورین ال جی کد

Winter-White

کورین ال جی کد

Bellany-GT933

کورین ال جی کد

Banana-S026

کورین ال جی کد

Bamboo-Leaf-G122

کورین ال جی کد

Arctic-White-S006

کورین ال جی کد

Arctic-Granite-G034

کورین ال جی کد

Cloud-W002

کورین ال جی کد

Black-S022

کورین ال جی کد

Black-Pearl-G010

کورین ال جی کد

Black-Granite-G031

کورین ال جی کد

Birch-Bark-G514R

کورین ال جی کد

Cream-S009

کورین ال جی کد

Coswal-G125

کورین ال جی کد

Concrete-Gray-S103

کورین ال جی کد

Coffee-Brown-S100

کورین ال جی کد

Coconut

کورین ال جی کد

Geyser-L014

کورین ال جی کد

Fiery-Red-S025

کورین ال جی کد

Egg-White-GT910

کورین ال جی کد

Desert-Sand-G001

کورین ال جی کد

Crystal-Beige-G101

کورین ال جی کد

Harvest-GT908

کورین ال جی کد

Gray-S005

کورین ال جی کد

Gray-Granite

کورین ال جی کد

Graphite-Granite-G103

کورین ال جی کد

Ghost-White-ST907

کورین ال جی کد

Kamet-L017

کورین ال جی کد

Kala-Chana

کورین ال جی کد

Ivory-White-S029

کورین ال جی کد

Ice-Queen-W001

کورین ال جی کد

Hazelnut-Shell-GT934

کورین ال جی کد

Marron

کورین ال جی کد

Maple-Meadow-G121

کورین ال جی کد

Macchiato-G111

کورین ال جی کد

Luster-L016

کورین ال جی کد

Lentil

کورین ال جی کد

Midnight-Pearl-G015

کورین ال جی کد

Mesa-Granite-G073

کورین ال جی کد

Merino-GT914

کورین ال جی کد

Maui-Quartz-G223R

کورین ال جی کد

Marta-Gray-S207

کورین ال جی کد

Moonscape-Quartz-G058

کورین ال جی کد

Moon-Haze-G11

کورین ال جی کد

Moondust-G160

کورین ال جی کد

Mocha-Granite-G074

کورین ال جی کد

Mist-Gray-ST908

کورین ال جی کد

Sea-Oat-Quartz-G038

کورین ال جی کد

Populus-GT949

کورین ال جی کد

Opal-S302

کورین ال جی کد

Nordic-White-S214

کورین ال جی کد

Noble-Cane

کورین ال جی کد

Sugar-Maple-NR-G710

کورین ال جی کد

Storm-Granite-G602

کورین ال جی کد

Steel-Gray-S209

کورین ال جی کد

Sonoran-Granite-G075

کورین ال جی کد

Shadow-Queen

کورین ال جی کد

Tundra-Quartz-G065

کورین ال جی کد

Trail-Gray-GT912

کورین ال جی کد

Toffee-Brown-S104

کورین ال جی کد

Annato_Granite

کورین ال جی کد

Armadillo

کورین ال جی کد

Vintage-Chic

کورین ال جی کد

Venetian-Sand-G042

کورین ال جی کد

Vanilla-Sugar-GT913

کورین ال جی کد

Umber-Granite-G605

کورین ال جی کد

Tusk

کورین ال جی کد

Horse-Chestnut-NR-G712

کورین ال جی کد

Tapioca-Pearl-G050

کورین ال جی کد

White-Quartz-G004

کورین ال جی کد

White-Granite-G005

کورین ال جی کد

Wallowa-G157

تحریریه ایران کورین

عرضه خدمات سنگ های کورین و کوارتز