کورین سامسونگ

کورین سامسونگ – رنگ ها و طرح ها

در این بخش طرح ها و رنگ های کورین سامسونگ عرضه شده است. شما برای انتخاب صفحه کورین باید کد اعلام شده در زیر هر طرح را به ما اعلام نمایید.

لازم به ذکر است با کلیک بر روی هر تصویر، نمونه اجرا شده ی آن طرح باز شده تا شما بهتر بتوانید هر کدام از طرح ها را درک کنید و ببینید این محصول بر روی کانتر، کابینت و … به شکل اجرا خواهد شد.

Solid
Quasar WhitePure whiteBright WhitePearl
Quasar White SQ019Pure white SP016Bright White BW010Pearl SP011
Dazzling WhiteNaturalIvorySerene
Dazzling White SD001Natural SV041Ivory SI040Serene SS023
IrisFogMistBliss
Iris SI056Fog SF020Mist SM022Bliss SB022
OnyxCool MintPowder Blue
Onyx ON095Blonde SB043Cool Mint SC063Powder Blue SP063
PlacidSunflowerCalifornia PoppyUnivers
Placid SP062Sunflower SS042California Poppy(N) SC052Univers(N) SU053

Supreme :
Delphi VD111Cloudbank VC118Magnolia VM143Natural Bridge VN144
Dawn VD126Dandelion VD175Pastoral VP177Loam VL155
Ocean View VO171Presto VP159

 

Tempest – در این گروه دانه های درشت و شکسته شده ی تیز بکار رفته که با توجه به شفافیت بسیار زیاد دانه ها ، عمق  صفحات قابل رویت میباشد.

PEAKPolarMeteorHorizon
Peak FP100Polar FP111Meteor FM111Horizon FH114
ShellRattanGenesisCaraway
Shell FS115Rattan FR124Genesis FG174Caraway FC155
Coffee BeanZenithCaviarIgneous
Coffee Bean FC158Zenith FZ184Caviar FC188Igneous FI187
Gold leafShimmerSupernovaPaprika
Gold Leaf FG196Shimmer FR148Supernova FS192Paprika FP136

 

Metallic YukonMetallic BeachMetallic SatingoldMetallic Sleeksilver
Metallic Yukon EY510Metallic Beach EB545Metallic Satingold ES558Metallic Sleeksilver ES581
Metallic GalaxyMetallic Cosmos
Metallic Galaxy EG595Metallic Cosmos EC596

 

Quarry
Mosaic DalmatianQuarry OysterQuarry StarredQuarry Minette
Mosaic Dalmatian QD212Quarry Oyster TO310Quarry Starred QS287Quarry Minette QM289
Mosaic Nimbus
Mosaic Nimbus Qn287

 

Pebble
Pebble FrostPebble IcePebble SwanPebble Coral
Pebble Frost PF812Pebble Ice PI811Pebble Swan PS813Pebble Coral PC817
Pebble LagoonPebble SaratogaPebble ChiffonPebble Gold
Pebble Lagoon PL814Pebble Saratoga PS820Pebble Chiffon PC842Pebble Gold PG840
Pebble SeastarPebble SpinelPebble TerrainPebble Grey
Pebble Seastar PS843Pebble Spinel PS854Pebble Terrain PT857Pebble Grey PG810
Pebble AquaPebble Blue
Pebble Ebony PE814Pebble Aqua PA860Pebble Blue PB870

 

Aspen
AG612Aspen SnowAspen GlowAspen Stucco
Aspen Glacier AG612Aspen Snow AS610Aspen Glow AG636Aspen Stucco AS644
Aspen LilyAspen FiestaAspen PepperAspen Brown
Aspen Lily AL645Aspen Fiesta AF611Aspen Pepper AP640Aspen Brown AB632
Aspen MineAspen GreyAspen SkyAspen Lava
Aspen Mine AM633Aspen Grey AG620Aspen Sky AS670Aspen Lava AL650

 

Sanded
Sanded IcicleSanded BirchSanded DoverSanded White Pepper
Sanded Icicle SI414Sanded Birch SB412Sanded Dover SD413Sanded White Pepper WP410
SM421Sanded LinenSanded CornhuskSanded Sahara
Sanded Cream SM421Sanded Linen SL443Sanded Cornhusk SC443Sanded Sahara SS440
Sanded Gold DustSanded VermillionSanded PapyrusSanded Clay
Sanded Gold Dust SG441Sanded Vermillion SV430Sanded Papyrus SP474Sanded Clay SC475
Sanded MochaSanded GreySanded HeronSanded Tundra
Sanded Mocha SM453Sanded Grey SG420Sanded Heron SH428Sanded Tundra ST482
Sanded Dark NebulaSanded Onyx
Sanded Dark Nebula DN421Sanded Onyx SO423

 

Recycled Series
Pebble FrostAspen SnowQuarry Oyster
Pebble Frost PF812Aspen Snow AS610Quarry Oyster TO310Sanded Cream SM421
Pebble SaratogaSanded SaharaSanded Gold DustPebble Gold
Pebble Saratoga PS820Sanded Sahara SS440Sanded Gold Dust SG441Pebble Gold PG840
Pebble SeastarAspen BrownSanded GreyPebble Grey
Pebble Seastar PS843Aspen Brown AB632Sanded Grey SG420Pebble Grey PG810
Sanded Dark NebulaSanded Onyx
Sanded Dark Nebula DN421Sanded Onyx SO423Pebble Ebony PE814

 

تحریریه ایران کورین

عرضه خدمات سنگ های کورین و کوارتز